Ichi
Ichi Chomutovský Amorek
otec: ich.DinYuma Souvenir Cheyenne
narozen: 02.10.2008
matka: ich.Boogie Chomutovský Amorek

INFO

OCENĚNÍ

Telefon:+420 723 178 932
Email: leona.kryslova@seznam.cz
Blatno 120, Chomutov 430 01
Leona Krýslová