Jamie
JAMIE Chomutovský Amorek
otec: ch.Cheyenne´s Fairytail Flinstone
narozen: 12.5.2009
matka: ich.Boogie Chomutovský Amorek

INFO

chovný

21cm; 2,3 kg

0000000-0001020

OCENĚNÍ

Telefon:+420 723 178 932
Email: leona.kryslova@seznam.cz
Blatno 120, Chomutov 430 01
Leona Krýslová